ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
History of pediatric intensive care units and an analysis of the recent status in Turkey with examples
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 4(): 64-76
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

As in every field of architectural design, determining the set of criteria to guide the design of "Pediatric Intensive Care Units", that serve a specific user, greatly affects the efficient use of space. To improve efficiency of Pediatric Intensive Care Units, it is necessary to examine a variety of factors ranging from the relationship between staff – patient – relatives of the patient – equipment, to the location of the unit within the hospital. Today, the determination of failures in the few Pediatric Intensive Care Units in Turkey and the research and examination of examples from around the world containing both good and bad conditions are important in the identification of problems and the creation of a contemporary design. In the architectural design of Pediatric Intensive Care Units, cognitive, social and personal features as well as physical dimensions require children and adults to be treated as two separate categories.
The purpose of this study is to convey the history and development process from the first example of Pediatric Intensive Care Units that was founded in Sweden in 1955 on which extensive work has been initiated especially in the medical world, until the present day. In this context, following the history of this unit, the current situation of the Pediatric Intensive Care Units in Turkey will be examined in the light of face-to-face interviews with and observations of staff and patient relatives in three teaching and training hospitals in Istanbul.


Çocuk yoğun bakım ünitelerinin tarihçesi ve günümüzde Türkiye’deki durumunun örneklerle incelenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; (4): 64-76

Mimari tasarımın her alanında olduğu gibi, özel bir kullanıcıya hizmet veren “Çocuk Yoğun Bakım Ünite”lerinde de tasarıma yol gösterecek kriterlerin ortaya çıkarılması mekanda verimliliği büyük oranda etkiler. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin verimliliğinin arttırılması için, personel – hasta – hasta yakını – ekipman ilişkisinden, ünitenin hastane içerisindeki konumuna kadar her ölçekte incelemeler yapılması gerekmektedir. Günümüzde Türkiye’de bulunan az sayıdaki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin aksaklıklarının belirlenmesi ve dünyadaki olumlu ve olumsuz koşulları içeren örneklerin araştırılması ve incelenmesi, sorunların tespit edilmesi, çağdaş bir biçimlenmenin oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin mimari tasarım çalışmalarında, sadece fiziksel boyutlar değil bilişsel, sosyal ve kişisel özellikler de çocuklarla yetişkinlerin iki ayrı kategori olarak ele alınmasını gerektirmektedir.
Bu çalışmanın amacı, özellikle tıp dünyasında üzerinde yoğun çalışmalar başlatılmış olan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin İsveç’te 1955 yılında kurulan ilk örneğinden günümüze kadarki tarihçesi ve gelişim sürecini aktarmaktır. Bu bağlamda ünitenin tarihçesi ardından Türkiye’deki Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin günümüzdeki durumları, İstanbul’daki üç eğitim hastanesindeki sağlık personeli ve hasta yakınlarıyla yapılan sözlü görüşmeler ve gözlemler ışığında incelenecektir.