ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The economic impacts of mega events upon the host city, the sample of formula 1
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 4(): 77-96
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The mega events that come out as a significant indicator of urban politics have various economic, social and regional impacts upon the urban space. The number of the cultural, artistic and sports events which are held in the cities in order to develop world wide reputation, enhancement of urban image, tourism destination, and increase of revenues of the host region has been gradually increased. In this study, the economic impacts of İstanbul Park, Formula 1 Turkey Grand Prix held in İstanbul is examined by using the findings from the doctoral thesis, “the Impacts of Mega Events upon Tourism and Urban Space. The amount and distribution of the visitors’ expenditure in the host city for accommodation, food, shopping and entertainment in the facilities during the event in were investigated. The economic impacts of the event are tried to be evaluated by assesment of the findings with the frequency analysis and T test.


Mega etkinliklerin kent mekânına ekonomik yansımaları, formula 1 örneği
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; (4): 77-96

Kentsel politikaların önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkan mega etkinlikler, kenti sosyal, ekonomik, mekânsal ve politik yönden etkilemektedir. Uluslararası ölçekte tanınmak, kentsel imajı güçlendirmek, turizm odağı olmak ve gelir elde etmek amacıyla, kentlerde düzenlenen kültürel, sanatsal ve spor amaçlı etkinliklerin sayısı giderek artmaktadır. Bu makalede, “Mega etkinliklerin Turizme ve Kentsel Mekâna Yansımaları, Formula 1 Türkiye Grand prix’i İstanbul Park Örneği” başlıklı doktora çalışması verilerinden yararlanılarak İstanbul’da düzenlenen Formula 1 mega etkinliğinin ekonomik etkileri irdelenmektedir. 2007 yılında Formula 1 etkinliğine gelenlerin, kentte bulundukları süre içinde, konaklama, yeme-içme, alışveriş, eğlence tesislerinde yaptıkları harcama miktarları, etkinlik süresince yaptıkları harcamaların miktarı ve dağılımı incelenmiştir. Bulgular, frekans analizi ve T testi ile değerlendirilerek etkinliğin ekonomik yansımaları belirlenmeye çalışılmıştır.